Kiinteä materiaali

Kiinteä materiaali (2)

keskiviikko, 16 toukokuu 2018 15:22

ASIAKAS- JA JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

ASIAKAS- JA JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

 

Tämä rekisteriseloste koskee Anttilan erämiehet ry:n jäsenten ja maanvuokraajien henkilötietojen käsittelyä.

 

Metsästysseura käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja pääasiallisesti jäsenyyden ylläpitoa varten, yhdistyslain velvoitteita noudattaakseen ja ylläpitääkseen metsästysvuokrasopimuksia.

 

Kunnioitamme jäsenten ja asiakkaiden yksityisyydensuojaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Anttilan erämiehet ry

Timo Lassi

Kurjenkuja 5, 45610 KORIA

0407286902

timo.lassi(at)mhy.fi

 

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

 

 • Jäsentiedot

 

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika
 • Jäsenlaji, kuten koejäsen, varsinainen jäsen, kunniajäsen
 • Jäsenyyttä koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
 • Tiedot toiminnasta seurassa, kuten luottamustehtävät

 

 • Maanvuokraaja

 

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Kiinteistötiedot
 • Kiinteistön pinta-alat

 

 

 

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietojen päivittämiseen voidaan käyttää ulkopuolisia lähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen tai metsästäjäliiton osoitetietojärjestelmää varmistaaksemme, että rekisteröityä koskevat tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

 

Jäsenten henkilötietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti:

 

 • jäsenyyden ja jäsenrekisterin ylläpitoon
 • laskutukseen ja maksun valvontaan
 • jäsenkirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen

 

 

Maanvuokraajien henkilötietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti:

 

 • Metsästysvuokrasopimusten ylläpitoon
 • Muuhun metsästykseen/riistanhoitoon liittyvään yhteydenpitoon

 

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 

 • Lakisäätäinen velvoite: Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenrekisteriä, johon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Käsittelemme jäsenten henkilötietoja tämän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

 

 • Sopimus: Metsästysoikeuden vuokraajien osalta käsittelemme tietoja noudattaaksemme maanomistajan kanssa tehtyä metsästysvuokrasopimusta.

 

 

Tietojen säilytysaika

 

Säilytämme rekisteröidyn tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

 

Olemme velvoitettuja säilyttämään henkilötietoja kirjanpitoa ja verotusta koskevan lainsäädännön nojalla myös jäsenyyden päättymisen jälkeen. Seuran historiankirjoituksen kannalta merkitykselliset tiedot säilytämme myös jäsenyyden päätyttyä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

 

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

 

 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen lopusta.

Tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille alla esitetyissä tapauksissa:

 

 • Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröityä koskevia tietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

 

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 

 

 

Tietojen siirrot

 

Rekisteröityjen tietoja käsitellään metsästysseurassa laskutuksen hoitamiseksi. Tietoja siirretään metsästäjäliitolle, mikäli seura päättää ottaa käyttöön sähköiset palvelut.

 

Metsästysvuokrasopimukset tallennetaan Metsästysvuokrasopimusten ylläpitorekisteri Reviiriin.

 

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Yhteydenotot

 

Tähän rekisteriselosteen liittyvät tiedustelut voi lähettää rekisteriselosteen alussa mainitulle henkilölle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

keskiviikko, 17 elokuu 2016 18:27

Koirakokeet

 

 

KOIRAKOKEET 2019

12 - 13.1.2019 Linnunhaukkukoe, KV-koe, Kauriosuo, yhdyshlö Janne Seppälä

16 - 17.3.2019 Noutajien koulutusta majan ympäristössä.

11 - 12.5.2019 Mejä-kokeet, Tuohikotintien pohjoispuoli, poisluettuna Kauriosuo ja lisäksi Näkkimistön risteyksestä Vuohijärvelle päin tien molemmin puolin olevat alueet, järjestäjänä Kouvolan Erämiehet, yhteyshlö Maarit Frimodig, p.0451281209

15 - 16.6.2019 Mejä-kokeet, Raviradan alue, järjestäjä Länsi-Kymen Kennelyhdistys

13 - 14.7.2019 Mejä-kokeet, ylläolevat alueet, järjestäjänä Kymenlaakson Mäyräkoirat, yhteyshlö Maarit Frimodig, p.0451281209

24 - 25.8.2019 Mejä-kokeet, samat alueet kuin edellisissä mejä-kokeissa, järjestäjänä Kouvolan Varuskunnan Metsästäjät, yhteyshlö Maarit Frimodig, p. 0451281209

25.8.2019 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo, poikuehaukut, järjestäjänä Kouvolan Erämiehet ry, yhdyshlö Anna-Leena Mettälä p. 0400539729

8.9.2019 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo. Järjestäjänä KVM, yhteyshlö Heli Karttunen, p. 0405286338

8.9.2019 Mejäkoe, Hunttula/kangas, pikitien laidat. Yhteyshlö  Maarit Frimodig

13.9.2019 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo . Yhteyshlö Anna-Leena Mettälä, p. 0400539729

14.9.2019 Hirvikoe, Niittymäki. Yhteyshlö Ari Hatara

21 - 22.9.2019 pm-lintukoe, Kauriosuo.

28.9.2019 Hirvikoe, Kauriosuo. Yhteyshlö Esa Seppälä

2.10.2019 Hirvenhaukkukoe, piirin karsinta, Kauriosuo. Toikkalalla myös lohko, joten rauhoitetaan Niittymäen alue. Yhteyshlö Ari Hatara.

6.11.2019 Kettukoe, Perämäki/Niittymäki. Yhteyshlö Ari Alén

17.11.2019 Ajokoe, Niittymäki. Yhteyshlö Ilari Puujalka

24.11.2019 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo. Ukkopekka-haukut, järjestäjä Luumäen ms. Yhteyshlö Urpo Virtanen, p. 0407662040

30.11.2019 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo. Yhteyshlö Janne Seppälä ja Yölampi/Tuonsaarensuo. Yhteyshlö Konsta Puhjo. Seuran järjestämä koe.

6.12.2019 Mäyräkoirien ajokoe, Perämäki-Lammasaho. Yhteyshlö Ville Seppälä

6.12.2019 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo. Yhteyshlö Janne Seppälä

7.12.2019 Hirvenhaukkukoe, Toikkalan laita eli Siko-Niittymäki, yhteyshlö Jari Tenovirta p.0400718570 sekä Vattukorpi-Tuonsaari, yhteyshlö Esa Seppälä

8.12.2019 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo. Yhteyshlö Mikko Ryöppy

11 -12.1.2020 Linnunhaukkukoe, Kauriosuo. Yhteyshlö Jarkko Pukki, p. 0440692061